REFERENDUM - Hlas Lidu v evropských volbách 2024

Přehled volebních programů, priorit, kandidátů, materiálů a odkazů ke kandidátce REFERENDUM - Hlas Lidu najdete na nestranném přehledu k evropským volbám, na Programech do voleb.

Rozšířené informace

 • Programové cíle
 • Hlavním cílem hnutí REFERENDUM je vytvořit důstojnou, svrchovanou a neutrální společnost, která se řídí principy přímé demokracie. Kde zákony jsou platné pro všechny bez výjimky stejně, kdy přímá demokracie s sebou nese povinnosti a odpovědnost všem rovným dílem. Chceme silnou, bezpečnou, neutrální a konkurenceschopnou zemi, ve které právo se rozhodnout bude základním pravidlem. – zdroj
 • logo REFERENDUM - Hlas Lidu
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=61552636403289
 • Webové stránky
 • Volební účet

Priority

Volební program

Kandidátní listina

 1. Václav Sogel
 2. Petr Bílý
 3. Julius Gergö
 4. Jaroslav Mizera
 5. Ilona Dusílková
 6. Veronika Khol
 7. Andrzej Wacławik
 8. Ladislav Spišák
 9. Dagmar Kornaková
 10. Rostislav Neckář
 11. Petra Křenková