Liberální aliance nezávislých občanů v evropských volbách 2024

Přehled volebních programů, priorit, kandidátů, materiálů a odkazů ke kandidátce Liberální aliance nezávislých občanů najdete na nestranném přehledu k evropským volbám, na Programech do voleb.

Rozšířené informace

 • Politické spektrum ČT24
 • Volební účet
 • Méně byrokracie, více demokracie!

  Zastáváme názor, že členství v EU je pro ČR životně důležité. Je dobře, že lidé mohou po Evropě svobodně cestovat, studovat, pracovat a podnikat. Budeme nadále podporovat evropskou integraci.

  Zavádění elektronických nástrojů a moderních technologií pro transparentnější a přístupnější demokratické procesy.

  Posílení participace občanů při tvorbě politiky prostřednictvím pravidelných anket a online diskusí.

  Řešme klimatickou krizi!

  Mezi naše priority patří boj proti globálním změnám klimatu. Proto chceme co nejrychleji zastavit těžbu uhlí, ukončit provoz uhelných elektráren a nahradit je obnovitelnými zdroji. Je pro nás důležité chránit ovzduší, vodu, půdu i lesy .

  Vypracování jasného plánu pro postupné odstavení uhelných elektráren do roku 2028 a investice do vědeckého výzkumu pro podporu obnovitelných energetických zdrojů.

  Zavedení opatření na podporu energetické účinnosti a snižování emisí v průmyslovém sektoru.

  Bezpečné Česko v bezpečné Evropě!

  Je pro nás důležité, aby se naši občané cítili v bezpečí. Proto musíme posílit boj proti pašerákům ilegálních imigrantů, proti terorismu a proti ruským agentům . Jsme rádi, že Česká republika je součástí NATO, chceme nadále spolupracovat s našimi spojenci a chceme společnou evropskou armádu. Nechceme vstoupit do války, ale chceme podporovat Ukrajinu, jak to půjde. Chceme přijmout Ukrajinu do EU a do NATO. Měli bychom pomáhat uprchlíkům z válečných oblastí, kde jim hrozí nebezpečí. Po skončení války budeme prosazovat rovněž začlenění Kaliningradské oblasti (Královce) do ČR.

  Více žen a mladých lidí do politiky!
  Mladí občané, kteří budou dlouhodobě žít v Evropě, by měli mít možnost ovlivnit směřování EU. Naše strana se pyšní nejnižším věkovým průměrem mezi všemi politickými subjekty v aktuálních volbách a též nejvyšším zastoupením žen na naší kandidátní listině. Naším návrhem je snížení dolní věkové hranice volebního práva na 15 let, poskytující tak možnost aktivní účasti ve volbách již od mladého věku.

  Braňme lidská práva!

  Podporujeme manželství pro všechny a úsilí o rovnost práv bez ohledu na sexuální orientaci, národnost či náboženské vyznání. Chceme rovná práva pro všechny. – zdroj
 • Priority
 • logo Liberální aliance nezávislých občanů
 • Šimon Hlinovský ve Šťastné sedmičce
 • Šimon Hlinovský v AZ-kvízu
 • Rozhovor Šimona Hlinovského pro Not So Funny Any
 • Rozhovor Šimona Hlinovského pro Český rozhlas - Radio Wave
 • Bez korupce a beze lži!
 • Aby hlas mladých byl slyšet!
 • Spojenými silami dáme věci do pořádku!
 • https://instagram.com/simonhlinovsky
 • https://facebook.com/simon.hlinovsky
 • Za lepší klima, za svobodný svět!
 • Webové stránky

Priority

 • Braňme lidská práva!

  Podporujeme manželství pro všechny a úsilí o rovnost práv bez ohledu na sexuální orientaci, národnost či náboženské vyznání. Chceme rovná práva pro všechny.
 • Bezpečné Česko v bezpečné Evropě!

  Je pro nás důležité, aby se naši občané cítili v bezpečí. Proto musíme posílit boj proti pašerákům ilegálních imigrantů, proti terorismu a proti ruským agentům . Jsme rádi, že Česká republika je součástí NATO, chceme nadále spolupracovat s našimi spojenci a chceme společnou evropskou armádu.
 • Řešme klimatickou krizi!

  Mezi naše priority patří boj proti globálním změnám klimatu. Proto chceme co nejrychleji zastavit těžbu uhlí, ukončit provoz uhelných elektráren a nahradit je obnovitelnými zdroji. Je pro nás důležité chránit ovzduší, vodu, půdu i lesy.
 • Více žen a mladých lidí do politiky!

  Mladí občané, kteří budou dlouhodobě žít v Evropě, by měli mít možnost ovlivnit směřování EU. Naše strana se pyšní nejnižším věkovým průměrem mezi všemi politickými subjekty v aktuálních volbách a též nejvyšším zastoupením žen na naší kandidátní listině.
 • Méně byrokracie, více demokracie!

  Zastáváme názor, že členství v EU je pro ČR životně důležité. Je dobře, že lidé mohou po Evropě svobodně cestovat, studovat, pracovat a podnikat. Budeme nadále podporovat evropskou integraci.

Volební program

Kandidátní listina

 1. Šimon Hlinovský
 2. Lukáš Pokorný
 3. Dita Jarošová
 4. Martin Prchal
 5. Lucie Machová
 6. Anetta Maytnerová
 7. Vanda Šišperová
 8. David Vejchoda
 9. Lenka Kořínková
 10. Jakub Kocáb
 11. Beno Ge
 12. Lukáš Jedlan
 13. Petra Okanu
 14. Lenka Kochová
 15. Josef Šimek