Starostové a osobnosti pro Evropu v evropských volbách 2024

Přehled volebních programů, priorit, kandidátů, materiálů a odkazů ke kandidátce Starostové a osobnosti pro Evropu najdete na nestranném přehledu k evropským volbám, na Programech do voleb.

Rozšířené informace

Priority

 • Postaráme se, aby mladí lidé dostali příležitost účastnit se demokracie.

  Chceme prosadit volební právo pro mladé lidi od 16 let.
 • Postaráme se o ochranu vašich osobních údajů.

  Posílíme spolupráci mezi státy v oblasti kyberbezpečnosti a ochrany informací evropských občanů, firem a institucí. Budeme prosazovat posílení práv občanů EU na kontrolu nad svými osobními údaji.
 • Postaráme se o to, aby se velcí hráči nevyhýbali placení daní.

  Zasadíme se o spravedlivé zdanění technologických gigantů a budeme prosazovat pravidla proti daňovým rájům a praní špinavých peněz.
 • Postaráme se o snížení zbytečných regulací.

  Budeme usilovat o odstranění nadbytečných regulací ze strany EUa budeme prosazovat jejich minimalistické používání na národní úrovni.
 • Postaráme se o energetickou a surovinovou bezpečnost Evropy.

  Budeme prosazovat zvýšení evropské soběstačnosti. Zajistíme stabilitu a rozšíření zdrojů strategických surovin.
 • Postaráme se o bezpečnost Evropy.

  Jsme pro posílení evropského pilíře NATO a prohloubení spolupráce mezi členskými státy EU v oblasti obrany.
 • Postaráme se o to, aby Evropa v boji s dezinformacemi vítězila.

  Musíme posílit spolupráci mezi zpravodajskými službami států EU a podpořit svobodu médií a nezávislou žurnalistiku. Přerušíme finanční toky nepřátelskýmmocnostem, které financují své vlivové operace v Evropě.
 • Postaráme se o to, aby Evropa snižovala emise skleníkových plynů.

  Budeme podporovat upouštění od fosilních paliv, přechod na nízkoemisní energetiku a dopravu a také udržitelné zemědělství. Chceme, aby Evropa ekonomicky profitovala z toho, že se stane světovým lídrem v zelených technologiích.
 • Postaráme se o větší potravinovou soběstačnost a bezpečnost Evropy.

  Podpoříme větší potravinovou soběstačnost a bezpečnost. Pomůžeme místním producentům potravin a podnikneme i další kroky v boji proti dvojí kvalitě.
 • Postaráme se o Evropu bez nelegální migrace.

  Zesílíme ochranu vnějších hranic, zavedeme přísné hraniční kontroly, rychlou návratovou politiku a efektivní spolupráci sezeměmi původu i tranzitu.
 • Postaráme se o to, aby Evropa byla přívětivá i pro mladé lidi.

  Chceme zvýšit rozpočet pro program Erasmus+. Mladé lidi zapojíme do rozhodovacích procesů ve všech oblastech politiky EU, které se jich týkají.
 • Postaráme se o kvalitu života v regionech.

  Budeme hledat finanční podporu pro regiony a snažit se stírat rozdíly mezi nimi. Chceme využít všechny možnosti přeshraniční spolupráce. Například ve zdravotní péči, kde podpoříme využívání nemocnic a praktických i specializovaných lékařů na obou stranách hranic.

Volební program

Kandidátní listina

 1. Jan Farský
 2. Danuše Nerudová
 3. Radim Sršeň
 4. David Nejedlo
 5. Martin Exner
 6. Petra Korlaar
 7. Adam Trunečka
 8. Jan Ksiazkiewicz
 9. Lucie Potůčková
 10. Andrej Poleščuk
 11. Nikola Turková
 12. Jaroslav Miko
 13. Eva Volfová
 14. Adam Holub
 15. David Šeda
 16. Pavel Linzer
 17. Jakub Matuška
 18. Erich Kříž
 19. Adriana Chochelová
 20. Adam Čejka
 21. Josef Flek
 22. Lada Rejšková
 23. David Šafránek
 24. Zdeněk Mlynář
 25. Jan Marek
 26. Andrea Lorková
 27. Jakub Krainer
 28. Jan Papajanovský